อัลบั้มภาพ "แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ( ประกาศเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2557 ) 
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 เทศบาลตำบลแหลมทอง นำโดย นายพีระพล พุฒดอน นายกเทศมนตรี นางกัญญา ซอสูงเนิน ปลัดเทศบาล พร้อมคณะทำงาน เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2557 ภายในขบวนตกแต่งเทียนพรรษาได้สวยงาม ส่งประกวดในประเภทแกะสลักทั้งคัน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และขบวนแห่สวยงามอันประกอบด้วย การฟ้อนรำประยุกต์ ขบวนแห่ต่อต้านยาเสพติด จากโรงเรียนบ้านหนองลูกควาย โรงเรียนณัฐญาศึกษา ขบวนการละเล่นพื้นบ้านจากโรงเรียนบ้านหองหัวแรต ขบวนกลองยาวจากโรงเรียนบ้านหนองสะแก กลุ่ม อสม.ตำบลแหลมทองร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ และรถตกแต่งวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 2