อัลบั้มภาพ "โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 )

 
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2014 เวลา 10:41 นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอหนองบุญมาก ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพีระพล พุฒดอน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแหลมทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านตำบลแหลมทอง ร่วมโครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ตลอดจนการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ให้ดำรงอยู่ เพื่อสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคืนพื้นป่า จำนวน 105 ไร่ให้กับแผ่นดิน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ ป่าชุมชน หมู่3 บ้านแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา