อัลบั้มภาพ ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมทอง ปี 2561
* อัลบั้ม *
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมทอง ปี 256
ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมทอง ปี 256
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 189 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กันยายน 2561
15 สิงหาคม 2561  เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู
15 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลแหมทอง อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับ ผู
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 75 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  ชนิดแคพซีล  หมู่ที่  3
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแคพซีล หมู่ที่ 3
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
วันที 18 กรกฎาคม 2561  เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้าง
วันที 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้าง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 กรกฏาคม 2561
โครการรณรงค์ป้องกันโรคไข่เลือดออกและโรคพิษสุนักบ้า
โครการรณรงค์ป้องกันโรคไข่เลือดออกและโรคพิษสุนักบ้า
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2561

กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมทอง ปี 2560
กิจกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแหลมทอง ปี 2560
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561
กิจกรรมวันเด็ก 2561
กิจกรรมวันเด็ก 2561
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 93 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2561
โครงการแหลมทองเมืองเมืองสะอาด
โครงการแหลมทองเมืองเมืองสะอาด
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 ตุลาคม 2560
โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงการ
โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงการ
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 85 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2560
โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงการ
โครงการส่งเสริมการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ลดปัจจัยเสี่ยงการ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2560

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ปร
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ปร
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤษภาคม 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
(จำนวน 41 รูป ชมแล้ว 88 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 มีนาคม 2559
กิจกรรมวันเด็ก มอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต
กิจกรรมวันเด็ก มอบของรางวัลและทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในส่
พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ในส่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 ธันวาคม 2558
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2558
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2558
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 ธันวาคม 2558

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 43 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
โครงการปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 ตุลาคม 2557
โครงการอบรมอาชีพตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการอบรมอาชีพตำบลแหลมทอง ประจำปีงบประมาณ 2557
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 กันยายน 2557
กิจกรรมวันแม่ 2557
กิจกรรมวันแม่ 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2557
[ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>