อัลบั้มภาพ ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมทอง ปี 2561
* อัลบั้ม *
เวทีประชาคมเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เทศบาลตำบลแหลมทอง
เวทีประชาคมเสริมสร้างความรักและความสามัคคี เทศบาลตำบลแหลมทอง
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 กรกฏาคม 2557
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุไหว้พระ 9 ว
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุไหว้พระ 9 ว
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ปี2557
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ปี2557
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557
อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ อสม ในการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข
อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ อสม ในการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557

โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแหลมทอง
โครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแหลมทอง
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2557
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 35 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2557
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมกันปล่อยปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพ
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมกันปล่อยปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2556

Big cleaning day
Big cleaning day
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลแหลมทอง มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ
เทศบาลตำบลแหลมทอง มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
งานประเพณีลอยกระทง 2556
งานประเพณีลอยกระทง 2556
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 46 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

เรียนรู้ดูงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกลอย
เรียนรู้ดูงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกลอย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2556
โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแหลมทอง
โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแหลมทอง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2556
โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556
โครงการปลูกป่า
โครงการปลูกป่า "ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2556
งานโครงการ เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2556
งานโครงการ เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>