อัลบั้มภาพ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ชนิดแคพซีล หมู่ที่ 3
* อัลบั้ม *
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุไหว้พระ 9 ว
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุไหว้พระ 9 ว
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ปี2557
ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร ปี2557
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557
อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ อสม ในการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข
อบรมโครงการเสริมทักษะผู้นำ อสม ในการดำเนินงานตำบลควบคุมโรคเข
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2557
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
โครงการพาน้องท่องโลกกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 มีนาคม 2557
โครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแหลมทอง
โครงการมอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว ตำบลแหลมทอง
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2557

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2557
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2557
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมกันปล่อยปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพ
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมกันปล่อยปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพ
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2556
Big cleaning day
Big cleaning day
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 ธันวาคม 2556
เทศบาลตำบลแหลมทอง มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ
เทศบาลตำบลแหลมทอง มอบปฏิทินสวัสดีปีใหม่ พร้อมแจกเบี้ยยังชีพ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

งานประเพณีลอยกระทง 2556
งานประเพณีลอยกระทง 2556
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
เทศบาลตำบลแหลมทองร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขระดับตำบล
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
เรียนรู้ดูงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกลอย
เรียนรู้ดูงาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกลอย
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2556
โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแหลมทอง
โครงการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลแหลมทอง
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 พฤศจิกายน 2556

โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤศจิกายน 2556
โครงการปลูกป่า
โครงการปลูกป่า "ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2556
งานโครงการ เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2556
งานโครงการ เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 3 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 สิงหาคม 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 4 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2556
กิจกรรมงานแห่พระกริ่งบุญมาก 2556
กิจกรรมงานแห่พระกริ่งบุญมาก 2556
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 2 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]  >  >>