อัลบั้มภาพ ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมทอง ปี 2561
* อัลบั้ม *
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 สิงหาคม 2556
กิจกรรมงานแห่พระกริ่งบุญมาก 2556
กิจกรรมงานแห่พระกริ่งบุญมาก 2556
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมงานย่าโม่ประจำปี 2556
กิจกรรมงานย่าโม่ประจำปี 2556
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมกิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2556
กิจกรรมกิจกรรมวันสงกรานต์ปี 2556
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2556
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อผส.
การอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน อผส.
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2555
โครงการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
โครงการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 29 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2555
งานแห่เทียนพรรษา ปี 55
งานแห่เทียนพรรษา ปี 55
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กันยายน 2553
โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการการ
โครงการฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการการ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2553
" กีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1"
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2553

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2553
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2553
ภาพวันงานเฟื่องฟ้า
ภาพวันงานเฟื่องฟ้า
(จำนวน 11 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2553
  <<  < [ 1 ][ 2 ][ 3 ]