อัลบั้มภาพ : ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแหลมทอง ปี 2561