อัลบั้มภาพ : วันที 18 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเเหลมทอง ได้จัดโครงการสร้างความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัว