แผนอัตรากำลัง
     
แผนอัตรากำลัง กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
   
 
    กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี พ.ศ. 2552 – 2555 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560