แผนยุทธศาสตร์ฯ
     
แผนยุทธศาสตร์ฯ แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561)
   
 
   

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2557 – 2561

******************************************************************************

เทศบาลตำบลแหลมทอง 152 หมู่ 3 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์/โทรสาร 044-330174 www.laemthongcity.go.th

******************************************

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2556