การลดขั้นตอนฯ
     
การลดขั้นตอนฯ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดข้นตอนการปฏิบัติงาน
   
 
    การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดข้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560