สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปี 2559
   
 
    แผนจัดหาพัสดุ(ผด.2) ประจำปี 2559
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559