ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   
 
    ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทองด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2560