เทศบาลตำบลแหลมทอง
 
 
     
     
   

เทศบาลตำบลแหลมทอง
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
โทรศัพท์ : 0-4433-0174 โทรสาร : 044-756-436
Email : office@laemthongcity.go.th
www.laemthongcity.go.th