วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
   
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

"บริหารเชิงรุก ใส่ใจทุกปัญหา มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อประชาแหลมทอง"